admin 01/06/2020

Utvrđivanje identiteta lica i vođenje evidencije o izdatim ličnim kartama regulisani su Zakonom o javnim ispravama, prema kojim se utvrđivanje identiteta dokazuje ličnom kartom. Naime, lična karta kao javna isprava može služiti za tu svrhu, ali i u svrhu putne isprave ukoliko je to međunarodnim ugovorom određeno.

HITNO PROVJERITE: Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte ...

Inače, na biometrijskim ličnim kartama u donjem desnom uglu nalazi se i broj lica koja imaju slične karakteristike kao vaše. Jedan od tih brojeva, otkriva koliko osoba u vašoj zemlji ima slične karalteristike lica vašem.

Stoga, ukoliko želite da znate koliko osoba ima slične karakteristike lica vašem, pronađite broj na vašoj ličnoj karti i pogledajte.

Šta ste vi? Broj u donjem desnom uglu vaše lične karte govori ...

Jeste li znali da sa vaše lične karte možete pročitati ovaj podatak?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*